Jak obniżyć rachunki za prąd w firmie w 2023 roku, czyli jak uzyskać najtańszy prąd dla firmy?

Problem wysokich cen prądu dotyka coraz więcej małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Rosnące koszty prądu zmuszają wielu właścicieli oraz kadrę zarządzającą do poszukiwania skutecznych sposobów na ich obniżenie.

W tym artykule pokażemy, jak obniżyć rachunki za prąd w firmie w 2023 roku, czyli uzyskać najtańszy prąd dla firm, modyfikując zaledwie kilka obszarów funkcjonowania firmy.

 Oto kolejne kroki:

 

REVI Energy - obniż rachunki za prąd w firmie - najtańszy prąd

1. Obniż rachunki wybierając optymalną taryfę

Sprawdź, czy wybrana przez Ciebie taryfa energii elektrycznej odpowiada zapotrzebowaniu Twojej firmy. W Polsce dla przedsiębiorstw obowiązują 3 główne taryfy:

  • taryfa A – przeznaczona dla największych przedsiębiorstw, jak duże fabryki czy kopalnie
  • taryfa B – przeznaczona dla dużych firm
  • taryfa C – przeznaczona dla małych i średnich firm

Najprościej można zmniejszyć rachunki za prąd w przedsiębiorstwie odpowiednio dopasowując pory największego zużycia prądu w firmie do przyznanego planu taryfowego. To tutaj występuje podział na taryfy jedno i dwustrefowe.

I tak dla przykładu w głównej taryfie C występują taryfy:

C11 – taryfa jednostrefowa – płacimy za prąd stałą cenę przez całą dobę

C12a – taryfa dwustrefowa z ceną szczytową i poza szczytową – firma płaci wyższą cenę w godzinach szczytu i niższą cenę poza godzinami szczytu (dla firm, które zużywają więcej prądu poza godzinami szczytu, np. sklepy)

C12b – taryfa dwustrefowa z ceną dzienną i nocną – firma płaci wyższą cenę w godzinach dziennych a niższą koszty prądu ponosi w godzinach nocnych (dla firm, które zużywają dużo prądu w nocy, np. firmy pracujące na 3 zmiany, gdzie w nocy wykorzystywane są najbardziej energochłonne maszyny i urządzenia)

Tak sprawdzisz szczegóły Twojej taryfy na przykładzie taryfy dla małych i średnich firm C12b:

  • pierwsza cyfra oznacza moc umowną – 1 oznacza moc nie większą niż 40 kW, a 2 to moc większa niż 40 kW (tu do 40kW),
  • druga cyfra to ilość stref czasowych – 1 to jedna strefa, czyli koszt prądu taki sam przez całą dobę, 2 to dwie strefy (tu dwustrefowa), w dużych firmach mogą występować 3 i 4 strefy,
  • litera po dwóch znakach oznacza sposób rozliczania stref czasowych (tu dzienna/nocna).

Dzięki odpowiedniemu doborowi taryfy Twoja firma może znacząco obniżyć rachunki i uzyskać najtańszy prąd dla firm, dlatego sprawdź dokładnie jak wygląda pobór prądu w Twojej firmie w konkretnych godzinach.

2. Sprawdź na rachunku czy nie przekraczasz mocy umownej

Każde przedsiębiorstwo ma określony z dostawcą prądu limit, w ramach którego firma ta kupuje prąd po ustalonej cenie. Jednak przekroczenie tego limitu powoduje, że dostawca prądu dla naszego przedsiębiorstwa naliczy kary. Kary te mogą być bardzo dotkliwe, bo mogą wynosić nawet 10 krotność ustalonej stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW przekroczonego poboru prądu. Odpowiednie dopasowanie zapotrzebowania do mocy umownej może uchronić naszą firmę przed dodatkowymi kosztami prądu i znacząco obniżyć koszty prądu w firmie, czyli uzyskać najtańszy prąd.

Jak zoptymalizować ten koszt?

Przeanalizuj faktury za energię elektryczną w Twojej firmie za cały ubiegły rok i sprawdź, czy nie następowały przekroczenia. Jeżeli okaże się, że takie przekroczenia miały miejsce, wystąp do Twojego dostawy prądu o zwiększenie mocy umownej.

Dodatkowo sprawdź, czy w Twoim przedsiębiorstwie nie występuje sezonowość zapotrzebowania na prąd. Doskonałym sposobem na obniżenie kosztów prądu a docelowo rachunków dla firmy jest skorzystanie z oferowanych przez niektórych dostawców prądu zróżnicowanego limitu mocy w określonych okresach, np. miesiącach roku.

3. Zmień dostawcę / sprzedawcę prądu

Jest to jeden z częstszych (choć nie zawsze najlepszych) sposobów na próbę szybkiego obniżenia rachunków za prąd a co się z tym wiąże kosztów funkcjonowania firmy. Dostawcy energii są bardziej zainteresowani sprzedażą energii przedsiębiorstwom, niż odbiorcom indywidualnym, więc oferta, złożona przez konkurencję może okazać się naprawdę atrakcyjna i może mieć duży wpływ na obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Należy jednak pamiętać, że przy zmianie dostawcy prądu nie powinniśmy się kierować wyłącznie ceną prądu ale wieloma dodatkowymi opłatami ujętymi w umowie, które w konsekwencji wpływają na wysokość rachunku i ewentualne uzyskanie najtańszego prądu dla firmy.

Szczególnie warto przyjrzeć się:
– długości trwania umowy – im dłuższy okres, tym niższa cena za prąd,
– zapisom odnośnie form, sposobów, wielkości czy częstotliwości możliwych zmian ceny
– okresowi naliczania płatności – okres i sposób rozliczania może wpływać na opłaty dodatkowe (widoczne na rachunku),
– karze za zerwanie umowy – u większości dostawców prądu zerwanie umowy na czas określony wiąże się z określonymi karami,
– wysokości wszystkich opłat dodatkowych – są to koszty, które są naliczane dodatkowo, poza zasadniczą ceną prądu za każdy dostarczany kW i u niektórych dostawców potrafią znacząco wpłynąć na ostateczną cenę zakupionego 1 kW energii elektrycznej (widoczne na rachunku).

4. Wymień maszyny i urządzenia zużywające najwięcej prądu

W wielu firmach wciąż użytkowane są stare maszyny i urządzenia, które są bardzo energochłonne i stanowią główne odbiorniki prądu w firmie. Sprawdź, czy takie maszyny i urządzenia znajdują się w Twoim przedsiębiorstwie, ponieważ dzięki ich wymianie możesz znacząco obniżyć rachunki za prąd.

Przeanalizuj, czy nie będzie opłacalna ich wymiana, nawet finansowana przez leasing czy kredyt i czy koszty ich spłaty nie będą w znaczącym stopniu pokrywane przez oszczędności wynikające z obniżenia comiesięcznych kosztów prądu w Twoim przedsiębiorstwie.

5. Uruchom instalację fotowoltaiczną – najtańszy prąd dla firmy

Jeżeli zastanawiałeś się skąd wziąć dla firmy najtańszy prąd, to na pewno zastanawiałeś się nad budową własnej elektrowni słonecznej w postaci instalacji fotowoltaicznej. Właśnie teraz jest najlepszy moment. Kończą się gwarantowane, obniżone ceny prądu a sytuacja w Europie i samej Polsce wyraźnie wskazuje na to, że rachunki za energię elektryczną w firmach będą nadal rosły, doprowadzając niektóre z nich do upadłości.

Zacznij produkować najtańszy prąd ze słońca dzięki instalacji fotowoltaicznej (PV). Stań się niezależny od wciąż rosnących kosztów prądu, stań się niezależny energetycznie. Wykorzystuj darmowy prąd we własnej firmie a nadwyżki oddawaj do sieci, żeby w odpowiednim momencie móc wykorzystać je w firmie.

Uruchamiając dobrze dobraną (po szczegółowym audycie wykonanym przez specjalistyczną firmę) możesz się spodziewać zwrotu poniesionych kosztów już po kilku latach. Kolejne lata będą już tylko pozyskiwaniem najtańszego, własnego prądu, który pozwoli Ci obniżyć rachunki za prąd w firmie do absolutnego minimum.

Tania energia dla firm