Jakie usługi świadczymy?

Audyty i ekspertyzy techniczne systemów zasilania
  • oceny techniczne istniejących instalacji energetycznych,
  • pomoc przy projektowaniu optymalnych rozwiązań modernizowanych oraz nowych instalacji energetycznych.
Analizy i projektowanie systemów zasilania
  • analiza potrzeb – ustalenie wymagań oraz założeń technicznych,
  • koncepcja – przygotowanie propozycji rozwiązań,
  • studium wykonalności – wykonanie analizy technicznej, finansowej oraz ekonomicznej,
  • projektowanie – zaprojektowanie systemu zgodnego z zatwierdzoną koncepcją.
Pomoc w pozyskiwaniu finansowania
  • ekspercka pomoc merytoryczna przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie, granty, itp.,
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w postaci leasingów i kredytów.
Wykonawstwo
  • wykonawstwo według zatwierdzonego projektu,
  • bieżąca obsługa instalacji.

Doświadczenie współpracujących z nami ekspertów

Nasi eksperci wykonywali ekspertyzy, tworzyli analizy i oceny, współtworzyli projekty, brali udział w komisjach i zespołach eksperckich m.in. dla następujących firm oraz instytucji:

Tania energia dla firm