Nowa technologia paneli fotowoltaicznych N-type: szansa na rewolucję w energetyce słonecznej

Energia słoneczna jest jednym z najszybciej rozwijających się źródeł energii w świecie. W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w fotowoltaikę, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Jednym z kluczowych czynników, który napędza rozwój fotowoltaiki, jest postęp technologiczny. Naukowcy i inżynierowie stale poszukują nowych sposobów na poprawę wydajności i obniżenie kosztów produkcji paneli fotowoltaicznych.

Jedną z najbardziej obiecujących nowych technologii jest technologia paneli fotowoltaicznych N-type.

 

Nowa technologia paneli fotowoltaicznych n-type - REVI ENERGY

Czym są panele fotowoltaiczne N-type?

Panele fotowoltaiczne N-type różnią się od tradycyjnych paneli fotowoltaicznych typu P składem chemicznym. W przypadku paneli typu P domieszkowaniem jest bor, który nadaje im ładunek dodatni. W przypadku paneli N-type domieszkowaniem jest fosfor, który nadaje im ładunek ujemny.
Ta niewielka zmiana ma znaczący wpływ na właściwości paneli fotowoltaicznych. Panele N-type charakteryzują się wyższą sprawnością, niższą degradacją wywołaną światłem (LID) oraz lepszymi osiągami w wysokich temperaturach.

Wyższa sprawność

Sprawność paneli fotowoltaicznych to stosunek wytwarzanej energii elektrycznej do padającej na nie energii słonecznej. Im wyższa sprawność, tym więcej energii elektrycznej można wygenerować z danego panelu. Panele N-type mogą osiągnąć sprawność nawet 25%, podczas gdy tradycyjne panele typu P osiągają maksymalnie 24,5% sprawności.

Mniejsza degradacja wywołana światłem

Degradacja wywołana światłem (LID) to proces, w którym panele fotowoltaiczne tracą wydajność pod wpływem promieniowania słonecznego. Panele N-type są bardziej odporne na LID niż tradycyjne panele typu P. Oznacza to, że mogą zachować swoją wydajność przez dłuższy czas.

Większa odporność na wysokie temperatury

Temperatura otoczenia ma wpływ na wydajność paneli fotowoltaicznych. W miarę wzrostu temperatury panele fotowoltaiczne wytwarzają mniej energii elektrycznej.

Panele N-type są bardziej odporne na wysokie temperatury niż tradycyjne panele typu P. Oznacza to, że mogą pracować efektywnie nawet w wysokich temperaturach.

Perspektywy rozwoju

W naszej ofercie znajdziecie Państwo panele Leapton Solar 480W w technologii N-type. Są one niewiele droższe od tradycyjnych paneli typu P, ale wyższa sprawność, mniejsza degradacja wywołana światłem oraz lepsze osiągi w wysokich temperaturach to cechy, które mogą sprawić, że panele N-type będą bardziej wydajne i opłacalne niż tradycyjne panele typu P.
W związku z tym można spodziewać się, że w przyszłości technologia paneli fotowoltaicznych N-type będzie coraz bardziej popularna.

Tania energia dla firm